περιοδικό ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιοδική Έκδοση του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος (Τροτσκιστικού-Ποσαδικού), Ελληνικού Τμήματος της Ποσαδικής 4ης Διεθνούς
Διευθυντής-Εκδότης-Υπεύθυνος Ύλης:  Μιχάλης Μπούμης,
Λεωφ. Δημοκρατίας 35,
Τ.Κ. 14572,
Δροσιά
Τηλ. και Φαξ 210 8134278
e-mail: mijboumis@gmail.com


Κυκλοφορεί το 103ο φύλλο (Δεκέμβριος 2017- Φεβρουάριος 2018) με τιμή 1,5 €Παλαιότερα φύλλα:


102ο, 101o, 100o, 99o, 98o, 97o, 96o, 95o, 94o, 93o, 92o, 91o, 90o, 89o, 88o, 87o, 86o, 85o, 84o, 83o, 82o, 81o, 80o, 79o, 78o, 77o, 76o, 75o, 74o, 73o, 72o, 71o, 70o, 69o, 68o, 67o, 66o, 65o, 64o, 63o, 62o, 61o, 60o, 59o, 58o, 57o, 56o, 55o, 54o, 53o, 52o, 51o, 50o, 49o, 48o, 47o, 46o, 45o, 44o, 43o, 42o, 41o, 40o, 39o, 38o, 37o, 36o, 35o, 34o, 33o, 32o, 31o, 30o, 29o, 28o (συμπληρωματικό), 28o, 27o, 26o, 25o, 24o, 23o, 22o, 21o, 20o, 19o, 18o, 17o, 16o, 15o, 14o, 13o, 12o, 11o, 10o, 9o, 8o, 7o, 6o, 5o, 4o, 3o, 2o, 1o.