εφημερίδα ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗΕιδικές εκδόσεις:

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, Σαλβαδόρ, Απρίλης 1982


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, Πρωτομαγιάτικο Μανιφέστο 1987


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, Πρωτομαγιάτικο Μανιφέστο 1986


Φύλλα εφημερίδας (φθίνουσα σειρά)
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 86


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 85


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 84


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ αριθμός φύλλου 82


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 81


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 79


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 77


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 75LUCHAC


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 74


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 73


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 72


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 71


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 69-70


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 68


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 67


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 66


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 65


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 64


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ,αριθμός φύλλου 63


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 62


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 62β


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 61


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 60


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 59


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 58


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 57


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 56


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 55


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 54


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 53


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 52


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 44


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 43


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 42


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 41


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 40


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ, αριθμός φύλλου 39


38ο, 37ο, 36ο, 35ο, 34ο, 33ο, 32ο, 31ο, 30ο, 29o, 28o, 27o, 26o, 25o, 24o, 23ο, 22ο, 21o, 20o, 19ο, 18o, 17o, 16o, 15o, 14, 13o, 12, 11o, 10o, 9o, 8o, 7o, 6o, 5o, 4o, 3o, 2o, 1o.