Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΙΑΠΩΝΙΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 54 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μετά από 54 χρόνια, κέρδισε η κε­ντροαριστερά στην Ιαπωνία, το Δημοκρατικό Κόμμα, σε συμμαχία με το Σοσιαλδημοκρατικό, το Νέο Κόμμα του Λαού και το Νέο Κόμμα της Ιαπω­νίας, νικώντας το δεξιό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.


Ο Γιοκίο Χατογιάμα, του Δημοκρατι­κού Κόμματος διακηρύσσει: «Να βά­λουμε την πολιτική στην υπηρεσία του κόσμου». Γενναία προγράμματα επι­δοτήσεων, τόσο για τις συντάξεις γή­ρατος, όσο και για τις πιο στερημένες οικογένειες. Ο Χατογιάμα προτείνει την αναζωογόνηση της οικονομίας μέσα από την κατανάλωση και υπο­σχέθηκε τη μερικά δωρεάν παιδεία, τη βοήθεια στις γεννήσεις, την κατάργη­ση των διοδίων στους αυτοκινητοδρό­μους, και άλλα μέτρα σ’ αυτή την κα­τεύθυνση. Στην εξωτερική πολιτική προτείνει μια Ιαπωνία στραμμένη πε­ρισσότερο προς την Ασία (πράγμα που σημαίνει με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα) και λιγότερη εξάρτη­ση από τις ΗΠΑ, αν και διατηρεί τη στρατηγική συμμαχία με την Ουάσι­γκτον.

Ο ίδιος ο Χατογιάμα είναι ο πλου­σιότερος βουλευτής της Ιαπωνίας και προέρχεται από μια οικογένεια που παραδοσιακά ανήκε στο φιλελεύθερο Κόμμα, από το οποίο έφυγε το 1993 και σχημάτισε το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπόσχεται μια «αδελφική κοινωνία», να σπάσει το μονοπώλιο των γραφει­οκρατών στη διαχείριση και ξερίζωμα της σπατάλης. Το εκλογικό αποτέλε­σμα, πολύ πέρα και βαθιά από την αριθμητική του, εκφράζει μια κοινωνι­κή κατάσταση εξέγερσης του προλετα­ριάτου και του γιαπωνέζικου λαού, που δεν μπόρεσε να εκφραστεί με άλλο τρόπο και μ’ αυτό το αποτέλεσμα πάει ενάντια στην πολιτική της υπε­ρεκμετάλλευσης, της περιθωριοποίη­σης και της πολεμικής προετοιμασίας, που είναι ο μοναδικός τρόπος τον οποίο έχει ο καπιταλισμός, στην προ­σπάθεια του να κρατηθεί μέσα στη χωρίς διέξοδο κρίση του, κάθε φορά και πιο οξυμμένη και πιο κοντά στο τέλος του.

8/9/2009