Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

60ή Επέτειος της Σοσιαλιστικής Επανάστασης στην Κίνα

Χαιρετίζουμε με συγκίνηση το γιορ­τασμό της 60ής επετείου της σοσιαλι­στικής επανάστασης στην Κίνα, ενός από τα γεγονότα που συγκλόνισαν και συγκλονίζουν σήμερα την ιστορία της ανθρωπότητας και την πάλη του προλεταριάτου για ν’ απελευθερωθεί το ίδιο και μαζί του ν’ απελευθερώσει όλη την κοινωνία.


Τα ΜΜΕ λένε ότι στα πλαίσια του γιορτασμού έγινε μια παρέλαση με το καλύτερο σοσιαλιστι­κό στυλ. Είναι γιατί, πέρα απ’ αυτά που συμβαίνουν στην ηγεσία του Κι­νέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος και του Εργατικού Κράτους, με μια διεφ­θαρμένη γραφειοκρατία της Κίνας, το καπιταλιστικό σύστημα ξέρει και αι­σθάνεται ότι ο κινέζικος Κόκκινος Στρατός είναι μέρος της συνδυασμέ­νης και ανισομερούς ανάπτυξης της σοσιαλιστικής επανάστασης.

Η στρα­τιωτική πειθαρχία δεν είναι μόνο χα­ρακτηριστικό των στρατών που βρί­σκονται στην υπηρεσία των καπιταλι­στικών συμφερόντων, αλλά αντίθετα εκεί όπου μπορεί να υπάρξει πραγμα­τική πειθαρχία, είναι στο Στρατό που πίσω του έχει ένα επαναστατικό κόμ­μα.

Πέρα λοιπόν από τις αντιθέσεις στο εσωτερικό του Κινέζικου Εργατι­κού Κράτους, οι φτωχοί αγρότες του χθες, στη σημερινή εποχή προωθούν τη θέληση τους, πέρα από κάθε αντί­θεση. Για παράδειγμα, η έλλειψη μιας αναγκαίας επαναστατικής δημοκρατι­κής πολιτικής ζωής, στο «ιδιόμορφο» Κινέζικο Εργατικό Κράτος, ανυψώνει πολύ περισσότερο το ρόλο του κινέζι­κου Κόκκινου Στρατού, που παρου­σιάζεται σαν μια αναγκαία επέκταση της υπεράσπισης των ιδεών.

Εμείς, σαν 4η Διεθνής, γιορτάζουμε κάθε 1η του Οκτώβρη.

Ζήτω οι μάζες του Κινέζικου Εργατι­κού Κράτους!

Ζήτω ο Κόκκινος Στρατός της Λαϊκής Κίνας!

Ζήτω ο σοσιαλισμός!

Ζήτω οι Μαρξ, ‘Ενγκελς, Λένιν, Τρότσκι, Ποσάδας!

Ελισαίο Ραμίρεζ, 1/10/2009