Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Η ΟΥΝΑΣΟΥΡ (ΕΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ (Τμήμα Αργεντινής)

Στο Κίτο του Εκουαδόρ συνεδρία­σαν οι πρόεδροι όλων των χωρών της Νότιας Αμερικής που αποτελούν την ΟΥΝΑΣΟΥΡ, όπου απουσίασε ο Ουρίμπε από την Κολομβία. Συνδυάστη­κε με τη δεύτερη προεδρική εντολή του Ραφαέλ Κορέα μέχρι το 2013, που έλαβε στις πρόσφατες εκλογές στο Εκουαδόρ, που πάει πολύ πέρα από το τυπικό της ανάληψης της εκ περι­τροπής προεδρίας της ΟΥΝΑΣΟΥΡ από τον ίδιο, ακολουθώντας την προε­δρία της συντρόφισσας προέδρου της Χιλής Μισέλ Μπασελέτ. Σ’ αυτή τη συνεδρίαση εξετάστηκαν θέματα μεγά­λης σημασίας για τους λαούς, ιδιαίτε­ρα αυτής της περιοχής του ημισφαιρί­ου.


Οι νέες πολιτικές συνθήκες που πη­γάζουν από τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής, συνοδεύεται από μια νέα πολιτική διείσδυσης του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σ’ αυτή. Η επανεμφάνι­ση και η λειτουργία της περιπολίας του 4ου στόλου των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, με την απειλή ότι «θα πλέει σε καφέ ύδατα» (δηλαδή ακόμα και στα ποτάμια της περιοχής), το πραξι­κόπημα στην Ονδούρα ενάντια στη συνταγματική κυβέρνηση του Μα-νουέλ Ζελάγια, πεδίο δοκιμής και ση­μείο εξαπόλυσης, για την πρακτική εφαρμογή αυτής της πολιτικής ιμπερι­αλιστικής κυριαρχίας, η συνέχιση του οικονομικού αποκλεισμού της Κούβας, η αυθάδεια της περιοδείας του Λί-μπερμαν, υπουργού εξωτερικών του Ισραήλ, χώρας που ενεπλάκη ενεργά στην επιχειρησιακή στρατηγική για την επιτυχία του στρατιωτικού πραξι­κοπήματος στην Ονδούρα. Είναι γεγο­νότα που αναγνώρισαν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί της Ονδούρας, λέγοντας «βγήκαμε να σταματήσουμε το σοσια­λισμό στη Λατινική Αμερική», σε δη­λώσεις που οι αντιδραστικοί στρατιω­τικοί έκαναν υποταγμένοι και στηριγ­μένοι κάτω από τις μπότες του Πεντα­γώνου, με τις βάσεις τους στην Ον­δούρα και στη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ. Εκεί αποδείχνεται μια ολόκληρη στρατηγική για την περιοχή, που βρί­σκεται σε πλήρη εφαρμογή κι ανάπτυ­ξη. Νέες στρατιωτικές βάσεις, εξανα­γκασμός και υποταγή των κυβερνήσε­ων στην περιοχή, στο Περού και την Κολομβία και στρατιωτική, ναυτική πίεση. Μια δράση που στηρίζεται και στην οικονομική πλευρά και με τη διασπορά λοιμωδών νόσων, όπως ήδη το έχουν κάνει επανειλημμένα στην Κούβα, όπως με τον «πυρετό των χοίρων», που ανάγκασε τις αρχές ν’ αποδεκατίσουν τους χοίρους, μ’ όλη τη ζημιά που είχε αυτό στη διατροφή και την οικονομία.

Οι δημοκρατικοί πρόεδροι προειδο­ποίησαν καθαρά γι’ αυτή την κατά­σταση, από το πιο υψηλό θεσμικό βήμα της περιοχής. Ανάμεσα στ’ άλλα ακούστηκε η φωνή του προέδρου Ού-γκο Τσάβες της Μπολιβαριανής Δημο­κρατίας της Βενεζουέλας, που κατήγ­γειλε αυτή την πολιτική, λέγοντας: «πολεμικοί άνεμοι άρχισαν να φυσά­νε στην περιοχή» και κατήγγειλε επί­σης την προσπάθεια του ιμπεριαλι­σμού να αποσυνθέσει όλο το επίπεδο που έχει επιτευχθεί στην ενότητα της περιοχής και στα εθνικά και λαϊκά σχέδια και σε ορισμένες περιπτώσεις σοσιαλιστικά, όπως κάνουν η Βολιβί­α, η Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ.

Αλλά ήταν και η πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντεζ ντε Κίρχνερ της Αργεντι­νής, αυτή που επιπλέον προχώρησε σε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχει μπει η περιοχή, τους υπεύ­θυνους και τις προοπτικές πάνω στις οποίες πρέπει να επέμβουν. Είπε η συντρόφισσα Κριστίνα: «Δεν μπορού­με να επιτρέψουμε, εκτός από το ότι μας εισήγαγαν την οικονομική κρίση και τη γρίπη Α, τώρα να μας επιβά­λουν μια κατάσταση πολεμική στην περιοχή. Είναι εξαιρετικά ανησυχητι­κό και θανατηφόρο για τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις μας», καθορίζο­ντας ένα επίπεδο για οποιαδήποτε συζήτηση κι εναλλακτικές προτάσεις από δω και πέρα, προσθέτοντας: «το πρόβλημα δεν είναι στρατιωτικό, αλλά πολιτικό και μπορούν να το λύσουν ή όχι οι εκλεγμένοι πρόεδροι των χω­ρών», χωρίς να χάσει τη διαλεκτική του διαλόγου, ιδιαίτερα με τον πρόε­δρο της Κολομβίας Αλβάρο Ουρίμπε, που πρόσφατα εγκατέστησε στη χώ­ρα του 7 στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, η πρόεδρος Κριστίνα στήριξε την έκκληση του προέδρου της Βραζι­λίας Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, σε σχέ­ση με την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και ν’ αναζητήσουν το διάλογο. Μια θέση που βέβαια δεν την εμπόδισε να διαπιστώσει: «δημιουργείται μια πο­λεμική κατάσταση στην περιοχή, που μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που κανένας δεν θέλει κι έχουμε την υποχρέωση ν’ αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», κάνοντας καθαρή την πρόταση της για μια έκτακτη συνεδρί­αση της ΟΥΝΑΣΟΥΡ στο Μπουένος Άιρες κι ότι «πρέπει να είναι εκεί και ο Ουρίμπε, που πρέπει ν’ ανησυχεί κι αυτός για την κατάσταση και να ενδι­αφερθεί για την αντιμετώπιση της, για να μη θεωρηθεί σαν ένας παράγοντας της αναταραχής». Σα μια ανάγκη για μια αναθεωρημένη πολιτική σχέσεων στο ημισφαίριο, η πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντεζ, σε σχέση με το ρόλο των ΗΠΑ και της κυβέρνησης του Μ. 0-μπάμα, έκφρασε την ανάγκη να ξεκα­θαρίσουν «μια για πάντα ποια είναι η σχέση τους με την ήπειρο».

Η Γραμματεία των Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας των Κοινωνικών κινημάτων CMP, κάνει έκκληση σ’ όλα τα κοινωνικά κινήματα, συνδικαλιστι­κές, πολιτικές, μορφωτικές, αθλητικές οργανώσεις, να στηρίξουν αυτή τη θέση κι επέμβαση της αργεντινής κυ­βέρνησης. Αυτό είναι μέρος των καθη­μερινών αναγκών της ζωής της εργα­ζόμενης τάξης, των ενεργών και ανέρ­γων, της Αργεντινής και όλης της Λατι­νικής Αμερικής. Η υπεράσπιση μιας αντιιμπεριαλιστικής πολιτικής, ενότη­τας και ολοκλήρωσης της ηπείρου, οικοδόμησης της Μεγάλης Πατρίδας, για τη δική μας CMP είναι ένα καθή­κον. Η αποσταθεροποιητική πίεση, ή η άμεση προετοιμασία ενός «ήπιου» πραξικοπήματος, όπως το χαρακτήρι­σε ο γενικός γραμματέας μας σύντρο­φος Λουίς Άνχελ ντ’ Ελία, στην Αργε­ντινή, δεν είναι ξένη απ’ αυτή την πραγματικότητα, έτσι όπως αυτή εκ­φράστηκε καθαρά στη συνεδρίαση της ΟΥΝΑΣΟΥΡ στο Κίτο του Εκουα­δόρ.

Ο ιμπεριαλισμός προσπαθεί να τρο­μοκρατήσει τις κυβερνήσεις που προ­ωθούν μια πολιτική εθνική και λαϊκή, αυτές που προχωράνε σε μια επανα­στατική προοπτική κι όπως μας θύμι­σε ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες, παίρ­νοντας τη σκέψη του Χουάν Περόν «ο 21ος αιώνας θα μας βρει ή ενωμέ­νους, ή υποταγμένους…» και η πρόε­δρος Κριστίνα Φερνάντεζ ανταποκρί­θηκε στο Κίτο σ’ αυτή την έκκληση

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της CMP

Γραμματέας Λέον Κριστάλλι, 10/8/2009